Norra Djurgårdsstaden

Målet var att kommunicera viktig data från en av Europas största hållbara stadsdelar med allmänheten, politiker och andra intressegrupper på ett enkelt, omfattande och interaktivt sätt. Den viktigaste datan som kommuniceras är energianvändning, information om varje delområde och byggnadernas utveckling i området.

Kopparstaden i Falun

Målet med projektet är att visualisera hur området Surbrunnshagen är planerat att se ut för den kommande 10 årsperioden i ett kommunikations och försäljningssyfte. Användaren har möjlighet att se hur området utvecklar sig dels översiktligt, men även genom att virtuellt besöka den planerade bebyggelsen.

Skoglunds Brf Hesseborn

För att visualisera hur fastigheten kommer att passa in i omgivningen, och hur rumsligheten i de sju lägenhetstyperna kommer att se ut och kännas innan det är byggt, så har Combify byggt ett verktyg som låter användaren se fastigheten från alla vinklar och kan klicka på varje lägenhet i byggnaden för att få ut information så som pris, antal rum, storlek m.m.

Winberg och Backhans Bygg i Leksand

I det här projektet visualiserade Combify hur interiören av en framtida bostäder kommer att se ut för att hjälpa WinbergBackhans att kommunicera och marknadsföra projektet. Det är möjligt att visuellt gå runt i lägenheterna genom att använda Virtual Reality glasögon eller VR cardboards för användning direkt i mobilen.