Investerare
Vi hjälper dig upptäcka outvecklad mark runt omkring hela Sverige
Dags att bli först, att hitta och upptäcka utvecklad mark genom att bevaka pågående detaljplaner så att du kan investera i god tid.
Skapa bevakningar i de kommuner som finns i ert fokusområde
Alla projekt uppdateras varje 24 timmar
Hitta outvecklad mark och se om den passar din nästa investering

Låt oss ta dig igenom hela plattformen