The Combify Map

Plattformen som visualiserar och förenar information om
alla planerade och pågående byggprojekt som händer i Sverige

Byggnadsutvecklare

"På Combifys plattform hittade jag snabbt all information kopplat till just mitt projekt och kringliggande områden. Det sparade mig både tid och pengar i projektet"

Arkitekt och Byggleverantörer

"Tack vare Combifys plattform hittade jag nya projekt och företag som var i behov av just mina tjänster och produkter. Detta ledde till nya affärsmöjligheter och kontakter"

Investerare

" Combify hjälpte mig att upptäcka investeringsmöjligheter innan alla andra. Genom uppdaterad information kunde jag ta välgrundade investeringsbeslut.  " 

Så fungerar Combify

Med Combifys interaktiva karta får du snabbt överblick över hela Sverige. Via smart sökning och filterfunktioner kan du enkelt hitta all information
kopplat till just ditt intresseområde.

Smart sökning

Sök efter område, projekt, kommun eller företag
Utforska olika typer av projekt
Hitta planerade, aktuella, pågående projekt
Filtrera mellan olika typer av projektkategori.

Projektprofil

Djupdyk i ett projekt för att hitta involverade intressenter samt
data och information kopplat till just det projektet.
Följ projektet för att få kontinuerliga uppdateringar.

Kommunprofil

Vad byggs i just min stad?

Företagsprofil

Sök på ett företag och få information om
projekt som bolaget är och har varit involverade i.

Dashboard

På dashboarden samlas de projekt som du har valt att följa.

Prissättning

Combifys prenumerationspaket ger dig åtkomst till plattformens sök- och upptäcktsfunktioner. Alla planer inkluderar:
10,000+ projekt
Projektfakta
Projektdokumentation
Branschanalys
Följ projektuppdateringar
Delningsfuntkioner
Dag
99 kr
Engångsbetalning
Kom igång
Månad
990kr
Betalas månadsvis
Kom igång
År
9,900kr
Betalas årsvis
Kom igång