Vi är partners och utställare på Business Arena Stockholm 21-22 sep, träffa oss där!  Läs mer

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur vår webbplats används och för att erbjuda dig personligt anpassat innehåll. Läs mer
Rapport

Sveriges Detaljplanerapport: Insikter och Analyser

May 9, 2023

Hur ser Sveriges framtida fastighetsutveckling ut? Det är en fråga som många människor i branschen frågar sig, och för att besvara denna fråga kommer vi först att titta på det aktuella läget för detaljplaneprocesser i Sverige.Sveriges detaljplaneprocess är mycket strukturerad och går igenom olika faser, från planbesked till laga kraft. Vi förutspår, baserat på de senaste årens trender, att nästan tusen detaljplaner kommer att nå laga kraft under 2022. Utveckling av Sveriges kommuner är ständig och detaljplaner uppdateras dagligen. Vår data visar att i genomsnitt 13 detaljplaner får fasuppdateringar varje dag, där tre utav dem läggs ut för samråd.Bland alla detaljplaner som pågår runt om i Sverige framstår tre län som de mest aktiva: Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Anmärkningsvärt nog står dessa län för 50% av Sveriges pågående detaljplaner, vilket tydligt påvisar vikten av dessa län.

I varje detaljplan ingår specifika typer av markanvändning, vilket öppnar möjligheter för olika roller och profiler i branschen. Vår analys av markanvändning på detaljplaner tyder på en relativ ökning av Kontor & Handel och Skolor & Utbildning, medan Bostad har minskat med 10 %. Dessutom har markanvändningen för Idrot minskat avsevärt. Dessa trender ger oss värdefulla insikter om geografiska granulariteter, från lokala stadsdelar upp till riksnivå, för att informera beslut om utvecklingsplaner framåt.

Jämförelse av markanvändning i detaljplaner. Senaste 5 åren jämfört med 2000-2017.

Detta är endast en del av den fullständiga Combify-rapporten. Ladda ner hela versionen här för mer omfattande information: