Vi är partners och utställare på Business Arena Stockholm 21-22 sep, träffa oss där!  Läs mer

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur vår webbplats används och för att erbjuda dig personligt anpassat innehåll. Läs mer
Branschinsikter

De 15 mest aktiva kommunerna i Sverige

March 30, 2023

Sveriges 15 bästa kommuner: Upptäck landets mest spännande utvecklingsområden

I en snabbt föränderlig värld är det viktigare än någonsin att ha koll på vad som händer runt omkring oss. Vi har därför undersökt alla 290 svenska kommuner för att hitta de 15 mest aktiva inom utveckling, och vi har satt fokus på både pågående detaljplaner och kommunernas politiska framsteg och stabilitet.

De kommuner vi valt ut har gemensamt att de upplever en befolkningstillväxt. Detta skapar ett ökat behov av bostäder, skolor, arbetsplatser och infrastruktur. Dessa kommuner har satsat på nya utvecklingsplaner och infrastrukturprojekt för att göra sina områden mer attraktiva för både invånare och företag. Genom att utveckla nya bostadsområden, parker, kulturinrättningar samt kommersiella och industriella projekt skapar de en mer attraktiv och hållbar miljö för alla.

Så följ med oss på en resa genom Sveriges 15 mest spännande kommuner att hålla koll på när det gäller inspirerande och nyskapande utvecklingsprojekt.

Stockholm:

 • Befolkningsökning: Höga jobbmöjligheter och attraktivitet för internationella företag.
 • Byggverksamhet: Storskaliga bostads- och kommersiella projekt.
 • Planerade utvecklingar: Förbättringar av infrastrukturen och kollektivtrafiken.
 • Kommunens framtida masterplan: Utveckla en hållbar och inkluderande stad, balansera tillväxt med miljöhänsyn.
 • Pågående detaljplaner: 378

Umeå:

 • Befolkningsökning: Hög studentbefolkning och attraktivitet för unga yrkesverksamma.
 • Byggverksamhet: Expansion av universitetet och innovationscentra.
 • Planerade utvecklingar: Nya bostadsområden och förbättringar av kollektivtrafiken.
 • Kommunens framtida masterplan: Stärka staden som en regional center för utbildning, innovation och hållbarhet.
 • Pågående detaljplaner: 185.

Göteborg:

 • Befolkningsökning: Hög sysselsättningsgrad och attraktivitet för internationella företag.
 • Byggaktiviteter: Storskaliga bostads- och kommersiella projekt.
 • Planerade utvecklingar: Infrastruktur- och kollektivtrafikförbättringar.
 • Kommunens framtida masterplan: Utveckla en hållbar och inkluderande stad, balansera tillväxt med miljöhänsyn.
 • Pågående detaljplaner: 158

Malmö:

 • Befolkningsökning: Hög sysselsättningsgrad och mångkulturellt miljö.
 • Byggaktiviteter: Nya bostadsområden och kommersiella projekt.
 • Planerade utvecklingar: Infrastrukturförbättringar och hållbara utvecklingsinitiativ.
 • Kommunens framtida masterplan: Utveckla en mångfaldig, inkluderande och hållbar stad.
 • Pågående detaljplaner: 133

Uppsala:

 • Befolkningsökning: Stark närvaro av universitetet och forskningsmöjligheter.
 • Byggverksamhet: Nya bostadsområden och utvidgning av universitetsanläggningar.
 • Planerade utvecklingar: Förbättringar av infrastrukturen och kollektivtrafiken.
 • Kommunens framtida masterplan: Stärka stadens roll som kunskapsnav och främja hållbar utveckling.
 • Pågående detaljplaner: 122

Jönköping:

 • Befolkningsökning: Växande branscher, särskilt inom logistik och e-handel.
 • Byggaktiviteter: Nya bostads- och kommersiella utvecklingar.
 • Planerade utvecklingar: Infrastruktur- och kollektivtrafikförbättringar.
 • Kommunens framtida masterplan: Utveckla en hållbar och mångsidig ekonomi med fokus på innovation.
 • Pågående detaljplaner: 116

Helsingborg:

 • Befolkningsökning: Växande branscher och attraktivt läge nära Köpenhamn.
 • Byggaktiviteter: Nya bostadsområden och kommersiella projekt.
 • Planerade utvecklingar: Infrastrukturförbättringar och revitalisering av hamnområden.
 • Kommunens framtida masterplan: Fokusera på ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.
 • Pågående detaljplaner: 80

Örebro:

 • Befolkningsökning: Växande branscher och högre utbildningsmöjligheter
 • Byggverksamhet: Nya bostadsområden och kommersiella projekt.
 • Planerade utvecklingar: Förbättringar av infrastrukturen och kollektivtrafiken.
 • Kommunens framtida masterplan: Utveckla en hållbar och diversifierad ekonomi.
 • Pågående detaljplaner: 73

Västerås:

 • Befolkningsökning: Växande branscher, särskilt inom teknik och tillverkning.
 • Byggverksamhet: Nya bostads- och kommersiella utvecklingar.
 • Planerade utvecklingar: Förbättringar av infrastrukturen och kollektivtrafiken.
 • Kommunens framtida masterplan: Fokusera på innovation och hållbar utveckling.
 • Pågående detaljplaner: 66

Linköping:

 • Befolkningsökning: Växande branscher, särskilt inom teknik och rymdfart.
 • Byggverksamhet: Nya bostads- och kommersiella utvecklingar.
 • Planerade utvecklingar: Förbättringar av infrastrukturen och hållbarhetsinitiativ.
 • Kommunens framtida masterplan: Stärka stadens roll inom innovation och hållbar utveckling.
 • Pågående detaljplaner: 52

Örnsköldsvik:

 • Befolkningsökning: Tillväxt inom industrierna, särskilt inom förnybar energisektor.
 • Byggverksamhet: Nya bostads- och kommersiella projekt.
 • Planerade utvecklingar: Infrastrukturförbättringar och upprustning av vattenfronter.
 • Kommunens framtida masterplan: Fokus på hållbar utveckling och förnybar energiproduktion.
 • Pågående detaljplaner: 47

Luleå:

 • Befolkningsökning: Tillväxt inom IT- och datacenterindustrin, universitetsutvidgning.
 • Byggverksamhet: Nya bostadsområden och kommersiella projekt.
 • Planerade utvecklingar: Infrastruktur- och kollektivtrafikförbättringar.
 • Kommunens framtida masterplan: Stärka stadens roll inom den digitala ekonomin och energieffektivitet.
 • Pågående detaljplaner: 39

Skellefteå:

 • Befolkningsökning: Växande industrier, inklusive gruvdrift och förnybar energi.
 • Byggverksamhet: Nya bostadsområden och kommersiella projekt.
 • Planerade utvecklingar: Infrastrukturförbättringar och initiativ för hållbar utveckling.
 • Kommunens framtida masterplan: Utveckla en hållbar och innovativ stad med fokus på grön teknik.
 • Pågående detaljplaner: 39

Sundsvall:

 • Befolkningsökning: Växande industrier och högre utbildningsmöjligheter.
 • Byggverksamhet: Nya bostadsområden och kommersiella projekt.
 • Planerade utvecklingar: Infrastruktur förbättringar, inklusive vägar och järnvägsförbindelser.
 • Kommunens framtida masterplan: Ekonomisk diversifiering och utveckling av hållbara industrier.
 • Pågående detaljplaner: 27

Växjö:

 • Befolkningsökning: Växande branscher, särskilt inom IT och hållbar energi.
 • Byggaktiviteter: Nya bostadsområden och kommersiella projekt.
 • Planerade utvecklingar: Infrastrukturförbättringar och hållbara utvecklingsinitiativ.
 • Kommunens framtida masterplan: Stärka stadens roll inom grön teknologi och hållbar utveckling.
 • Pågående detaljplaner: 22

Var finns dina framtida möjligheter? Sök efter dem i Combify! Du kan enkelt anpassa din sökning så att passar dina intressen och kriterier - allt från planerade marknanvisningar och detaljplaner i tidiga skeden till gällande och bygglov.

Testa Combify utan kostnad i 7 dagar