Vi är partners och utställare på Business Arena Stockholm 21-22 sep, träffa oss där!  Läs mer

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, analysera hur vår webbplats används och för att erbjuda dig personligt anpassat innehåll. Läs mer
Combify-rapport

Bostadsutveckling i Sverige

June 21, 2023

Introduktion

Om du är fastighetsutvecklare, investerare, byggherre, konsult, stadsplanerare eller arkitekt är det avgörande för din verksamhet att hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna inom bostadsutveckling i stadsmiljö. Det är därför vi har sammanställt denna rapport specifikt för dig som är i branschen. Vårt mål är att ge dig värdefulla insikter och analys för att vägleda din beslutsprocess.Vår rapport tar en närmare titt på den nuvarande situationen för bostadsutveckling i stadsmiljö i Sverige och fokuserar på tre stora regioner - Norrland, Svealand och Götaland. Vi har bedömt de viktigaste utvecklingstrenderna vid olika stadier av processen, inklusive tidiga skeden, senare skeden och gällande detaljplaner.

Genom att tillhandahålla information om dessa avgörande skeden ger rapporten dig verktygen du behöver för att fatta välgrundade beslut om investeringar, planering och design på den svenska bostadsmarknaden. Oavsett om du letar efter lovande möjligheter eller försöker hålla dig före konkurrensen, fungerar vår analys som en pålitlig resurs.I denna rapport hittar du en mängd data, insikter och trender som belyser utvecklingen av bostadsmarknaden. Vår förhoppning är att denna rapport inte bara informerar utan också inspirerar dig att utforska nya vägar för tillväxt och framgång i den ständigt föränderliga världen av fastigheter och stadsutveckling.

Förvandla rutinmässiga branschhändelser till möjligheter

I vår ordlista hittar du beskrivningar av de termer vi använder. Vi har satt som mål att tolka och kombinera branschevenemang och omvandla dem till möjligheter.Combifys ordlista visar processen för markutveckling i Sverige.

Stängda markanvisningar

Under 2023 har vi sett en nedåtgående trend för beslutade markanvisningar med cirka 30%.  Det andra kvartalet är en avgörande period för att avgöra om denna nedåtgående trend är långvarig eller tillfällig.

Vad är situationen med gällande detaljplaner?

Om vi tittar på antalet nya beslut om laga kraft av detaljplaner för bostadsutveckling, kan vi observera en något stabil trend under de senaste 20 åren.  Detta fortsatte även under åren 2020 till 2022 som definierade början på instabilitet på marknaden och en möjlig recession. När vi går in i 2023 är det fortfarande för tidigt att förutsäga trenden, men redan i år har genomsnittet minskat till 36 per månad, jämfört med 52 under samma period förra året. Detta kan potentiellt signalera början på en nedgång i laga kraft av detaljplaner. Resultaten från Q1 2023 måste övervakas noggrant.

Vad betyder detta? Dessa trender kan tillskrivas många olika faktorer. Till exempel stigande byggkostnader, som har ökat med 16,3% enligt Konstruktionskostnadsindex (SCB). Denna ökning drivs främst av högre entreprenörskostnader och den stigande kostnaden för byggmaterial, vilket har lett till att utvecklare blivit mer försiktiga.Utöver detta kan ökningen av räntesatserna vara en annan bidragande faktor, eftersom högre lånekostnader kan ha gjort utvecklare mer selektiva i att driva nya projekt och erhålla finansiering.

Bygglov

Vad betyder detta? Dessa trender kan tillskrivas många olika faktorer. Till exempel stigande byggkostnader, som har ökat med 16,3% enligt Konstruktionskostnadsindex (SCB). Denna ökning drivs främst av högre entreprenörskostnader och den stigande kostnaden för byggmaterial, vilket har lett till att utvecklare blivit mer försiktiga.Utöver detta kan ökningen av räntesatserna vara en annan bidragande faktor, eftersom högre lånekostnader kan ha gjort utvecklare mer selektiva i att driva nya projekt och erhålla finansiering.

Huvudpunkterna är:

- Markanvisningsaktiviteter har gått ner i år med 30%, där Q2 är en avgörande period för att bestämma varaktigheten av denna trend.

- Det har skett en betydande minskning av bygglovsbeslut under Q1 2023, med en minskning med 40% jämfört med samma period de senaste två åren.

Detta är endast en del av den fullständiga Combify-rapporten. Ladda ner hela versionen här för mer omfattande information: